Pedagógia (BMEGT51A014)

Pedagógia (BMEGT51A014)

A tantárgy oktatásának módja

1 óra előadás, 1 óra gyakorlat hetente

Megszerezhető kredit

3 kreditpont

A tantárgy előadója

Dr. Molnár György, egyetemi docens

A tantárgy célja

A tantárgy célja hallgatók megismertetése az oktatás-nevelés folyamat kereteiben érvényesülő, az információs társadalom által meghatározott oktatási-tanulási kihívásokkal, azok hazai és nemzetközi trendjeivel, korszerű eszközeivel, a tanulást-tanítást támogató módszereivel.

A tantárgy részletes tematikája

 • A tanulási környezet fejlődése történeti kitekintés
 • Tanulás a virtuális világban
 • Információ, tudás, tanulás. A digitális pedagógia hatása a tudásra
 • Az IKT alkalmazási lehetőségei az oktatásban. Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek.
 • A mikrotartalom ígérete és a képernyő csapdái
 • Az olvasási stratégiák változása
 • Élménypedagógia és gamifikáció a tanítás-tanulás folyamatában
 • Médiakonvergencia és tanulás három képernyőn
 • Közösségépítő hálózatok – hálózattudás, hálózatosodás.
 • Integrált elektronikus tanulási környezet
 • A 3D és az augmentált valóság használata az oktatásban
 • A közösségi tartalomlétrehozás problematikája. Facebook, Twitter, YouTube, Wikipédia az oktatásban
 • Az információs társadalom kihívásai és az új kommunikációs formák használata a pedagógiában
 • Crowdsourcing és Big Data az oktatásban
 • E-learning, m-learning és u-learning
 • Generációk (X, Y, Z) tanulási stratégiai