Nemzetközi protokoll és etikett (BMEGT51A024)

Nemzetközi protokoll és etikett (BMEGT51A024)

A tantárgy oktatásának módja

1 óra előadás, 1 óra gyakorlat hetene

Megszerezhető kredit

2 kreditpont

A tantárgy előadója

Dr. habil. Molnár György, egyetemi docens

A tantárgy célja

A protokoll és az etikett fogalmának történeti és leíró feltárása. A viselkedéskultúra legfontosabb elemeinek bevezetése, a viselkedési normák kialakítása különös tekintettel az üzleti szakmai világra. Az országatabló, az országkép elvi és gyakorlati felépítésének megismertetése. A kulturális elméletek és modellek bemutatása. A különböző kultúrák komparatív elemzési készségeinek kialakítása. A viselkedéskultúra, a protokoll, az etikett eszköztárának, segédanyagainak, szakirodalmának, gyakorlati példáinak megismerése.

A tantárgy részletes tematikája

 • E: Az országismeret, a protokoll, az etikett, mint a versenyképesség és az országimázsteremtés eszközei
  GY: Bevezető gyakorlatok, bevezető teszt
 • E: A protokoll, az etikett, a viselkedéskultúra fogalma és összefüggései
  GY: Országismereti, kulturális tabló: Magyarország
 • E: A protokoll és az etikett történeti kialakulása, történeti elemei, formái
  GY: Országismereti, kulturális tabló: egy EU ország összevető elemzése a hazai viszonyokkal
 • E: A kultúra fogalma, elemei, szintjei, modelljei
  GY: Országismereti, kulturális tablók: a világ főbb gazdasági-kilturális régiói szerint, interkulturális összevető elemzés
 • E: Az interkulturális tényezők, az interkulturális kommunikáció szerepe a nemzetközi kapcsolatokban; a sztereotípiák világa; a kulturális sokk
  GY: Bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés
 • E: A protokoll és az etikett szakirodalma, forrásai, segédeszközei
  GY: Fogadás és formái
 • E: Politikai, gazdasági, kulturális elemek a protokollban a főbb kulturális-gazdasági régiók szerint
  GY: Ültetési rendek: vendégségben, tárgyaláson, gépkocsiban
 • E: A protokoll és az etikett verbális és nem-verbális elemei elemi a tárgyaláson
  GY: Étkezés, teríték, eszközök; vendéglátási protokoll
 • E: Az állami, a diplomáciai, az üzleti, az egyházi, a magánéleti protokoll és etikett: azonosságok és különbségek
  GY: Öltözék: munkahelyen, különböző események színterén
 • Eseménytervezés, rendezvényszervezés, az üzleti és a szakmai események formái
  GY: Tárgyalási-, üzleti protokoll, szabályalkalmazás
 • E: A meghívástól a fogadásig: viselkedéskultúra üzleti körökben
  GY: Rendezvényterv készítése, esettanulmány-elemzés
 • E: Az üzleti levéltől a az üzleti tárgyalásig
  GY: Sajtófogadás, sajtótájékoztató
 • E és GY: Tematikus összefoglaló, témarendszerezés, kulcsszavak, gyakorló próbateszt
 • E és GY: A záróvizsgatételek tartalmának tematikus rendezése, írásbeli próbavizsga-gyakorlat