Tanulásmódszertan (BMEGT51A300)

Tanulásmódszertan (BMEGT51A300)

A tantárgy oktatásának módja

1 óra előadás, 1 óra gyakorlat hetente

Megszerezhető kredit

3 kreditpont

A tantárgy előadója

Dr. habil. Molnár György, egyetemi docens

A tantárgy célja

A tárgy célkitűzése kettős. Az elsődleges cél a tanulás folyamatának olyan megismerése, mely lehetővé teszi a hallgatók tanulási problémáinak felismerését, megoldását saját erőforrásaik alapján.

A másodlagos cél azon ismeretek, képességek és látásmódok elsajátítása és kialakítása, melyek érzékeltetik a tanári-oktatói tevékenység sajátos menedzseri (doaching) jellegét, ezáltal bemutatva a tanári és a közgazdászi (kommunikációs) munka közös céljait és elemeit.

A tantárgy részletes tematikája

  • A tanulás értelmezése és különböző (rendszertechnikai, informatikai, alkotáslélektani és pedagógiai) megközelítései.
  • A tanulás hagyományos és korszerű módszerei. Frontális tanítás, élményalapú tanulás, gamifikáció és digitális pedagógia.
  • A felnőttek tanulásának sajátosságai. Lifelong learning, munkatanulás, a felnőttek tanulásának sajátosságai.
  • A tanulás különböző színterei. Előadás, gyakorlat, gyakorlati tevékenységek tanulása, egyéni tanulás, páros tanulás és csoportos tanulás.
  • A tanulás időbeli tervezése. Az időtartam, a sorrendi felépítés és a tanulási kapacitások tervezése.
  • A tanulás környezetének kialakítása, annak párhuzamai a raktározás-készletgazdálkodás egyes kérdéseivel. Tárolási elvek (tömb-soros; kötött-szabad helyfoglalás) és a taneszközök forgási sebesség alapján történő tárolása.
  • A tudás ellenőrzése és értékelése. Felkészülés a számonkérésre, az ellenőrzés és értékelés fajtái, a hatékony vizsgázás elemei.