Szakképzés és munkaerőpiac (BMEGT51A018)

Szakképzés és munkaerőpiac (BMEGT51A018)

A tantárgy oktatásának módja

1 óra előadás, 1 óra gyakorlat hetente

Megszerezhető kredit

2 kreditpont

A tantárgy előadója

Dr. Benedek András, egyetemi tanár, az MTA doktora

A tantárgy célja

A szakképzéssel, oktatással és képzéssel szembeni Közösségi elvárások, az EU oktatási, szakképzési politikájának, fejlesztési törekvéseinek és az egyes tagországok oktatási keretrendszereinek megismertetése.

A szakképzés (részeként a felsőoktatás) és gazdaság kapcsolatrendszerének bemutatása, tagországi példákkal.

A munkaerőpiac fogalmainak és sajátosságainak, valamint a kompetencia alapú fejlesztés, képzés iránti munkaerő-piaci igények-, a munkavégzési kompetenciák megismertetése.

A pályakezdő munkavállalói készségfejlesztés- és az életpálya tervezés tudatosságának formálása.

A tantárgy részletes tematikája

 • A szakképzés alapfogalmai, kompetenciák és kvalifikációk a szakképzésben.
 • A Nyugat-európai tagországok oktatási keretrendszerei
 • Az Észak-európai tagországok oktatási keretrendszerei
 • A Közép-európai tagországok oktatási keretrendszerei
 • A Dél- és Délkelet-európai tagországok oktatási keretrendszerei
 • A gazdaság és oktatás kapcsolatrendszerének megjelenési formái és főbb jellemzői
 • A kompetencia alapú fejlesztés, képzés iránti munkaerő-piaci igények, a munkavégzési kompetenciák
 • A munkaerő-piac fogalma, főbb jellemző, jelenségei, a szakképzés és foglalkoztatás főbb globális és területi jellemzője
 • A munkaerő-piaci kereslet és a képzési kínálat összehangolhatósága, kiemelten a szakképzésben- a hazai szakképzés fejlesztési irányai napjainkban
 • Munkaerőpiac és versenyképesség – munkapiaci trendek
 • Az oktatásból a munka világába – foglalkoztathatóság, mobilitás
 • A versenyképesség európai dimenziói – az egyén versenyképességének lehetőségei