Szakmai nyelvművelés (BMEGT51A003)

Szakmai nyelvművelés (BMEGT51A003)

A tantárgy oktatásának módja

1 óra előadás, 1 óra gyakorlat hetente

Megszerezhető kredit

2 kreditpont

A tantárgy előadója

Dr. habil Sturcz Zoltán, egyetemi docens

A tantárgy célja

A tantárgy célja a szaknyelvi készségek és kompetenciák fejlesztése, a hozzájuk tartozó elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, a szakmai beszédművek és írásművek alkotási képességének kialakítása.

A tantárgy részletes tematikája

 • A nyelvtudomány és a nyelvművelés viszonya, nyelvészeti, nyelvművelési, nyelvpedagógiai alapfogalmak.
 • A nyelv és az anyanyelv fogalma.
 • Globalizációs, regionális nyelvi hatások. A nyelvi kultúra objektív és szubjektív meghatározói.
 • A magyar nyelv státusza a világ nyelvei között.
 • A magyar nyelv tipológiája, jellegadó elemei.
 • Nyelvünk hangképe, az ortoépia kérdései a szaknyelvhasználatban.
 • Nyelvünk írásképe, az ortográfia kérdései a szaknyelvhasználatban.
 • Nyelvünk rétegei.
 • Az általános nyelvművelés és a szakmai nyelvművelés kapcsolata; a szakmai kommunikáció jellemzői.
 • A szaknyelv fogalma, fajtái, műfajai; elméletek, modellek, gyakorlati nyelvhasználati szempontok.
 • A szakmai kommunikáció írásbeli és szóbeli fajtái; írásművek, beszédművek.
 • A szakmai lexika keletkezése, fejlesztése; nyelvtechnológiai szempontok.
 • A szakmai nyelvművelés történetének kiemelt elemei.
 • Szakmai felelősség, minőségbiztosítás, forráskezelés a szaknyelvhasználatban.